„SPORTOL A CSALÁD – Családi Sport és Egészségnapok 2020-2021”

 

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00969
Megvalósítás időtartama: 2020.01.01-2022.03.31
Támogatás mértéke 100 %

A projekt céljai:

Átfogó célok

 • projektünkben olyan egységes szemléletű, komplex lakossági testmozgásprogramok megvalósítását terveztük, amelyek hozzájárulnak a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és népegészségügyi kiadások csökkenéséhez
 • projektünk keretein belül megvalósul az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti.
 • A pályázatunk egyik legfontosabb célja továbbá, a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése, a szabadidősport tevékenység elterjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára, valamint a generációk együttműködésének megerősítése.
 • A komplex lakossági testmozgásprogramok és szabadidősport események megvalósítása kapcsán célunk, hogy a projektünk mérhető módon ösztönözze és segítse a lakosság fizikai aktivitását.

Részcélok – azaz, mit szeretnénk elérni:

 • Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartás fejlesztése a célcsoportok körében, valamint a területen tapasztalható szemléletmód-váltás megalapozása.
 • A sport rekreációs funkciójának erősítése a lakosság körében.
 • A fizikai rekreáció és szellemi rekreáció erősítése.
 • Esélyegyenlőségi elvek érvényesítése, amely alapvetően a hozzáférés biztosítása és szakmailag megalapozott fejlesztésre irányul.
 • Integráció a sportban; a hátrányos helyzetű csoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása mellett kiemelt szempont, hogy a sport társadalmi integrációs lehetőségeit kiterjesszük, ezzel erősítve az egyes társadalmi csoportok közötti kapcsolatokat.
 • Egyén és család bevonásának biztosítása a programok megvalósítása során; a szakmai program megvalósítása során külön figyelemmel leszünk arra, hogy az egyéni bevonás mellett a családok bevonása is megtörténjen bizonyos programelemek esetében, ezzel erősítve a program multiplikátor hatását és a tevékenységben való részvétel motivációját.
 • A sport közösségszervező funkciójának erősítése; a magyar társadalom közösségi ereje csökken, ezért a tevékenységek komplementer eredménye lehet, hogy az érintett településeken a közösségfejlesztés gyökereit is letesszük.